Таврук (лаврун). - Таоте. - Таоу (аохэнь, наньсюнь). - Таоцюань. - Тараска. - Тару-ушти. - Тацл (тазл). - Тифон. - Тролюаль. - Тугарин. - Ту жу-шень. - Турх Труйт (Торк Триат). - Тяньгоу. - Уер. - Узлем. - Умкову. - Ухалица. - Фастиколон (фаститоколон). - Феникс (фойник). - Фенрир (Фенрис). - Финдбеннах. - Фэнхуан. - Фэншэншоу. - Хайжэнь. - Хала (ала). - Харадр. - Харибда. - Херуфе. - Химера. - Хорь. - Хоу. - Храфстра. - Хугин и Мунин. - Хумбаба (Хувава). - Хуньдунь (хуньтунь). - Центикора (сентикора). - Цзилян. - Цзинвэй. - Цзоуу. - Цзяожэнь. - Цилинь (линь). - Цюнци. - Чжуняо (чжуцяо). - Чивефас. - Чимэй (хуэй). - Чудовища. - Чудо-юдо. - Чунмин. - Чэнхуан. - Шадхавар. - Шамир. - Шаркань. - Шеша. - Шижоу. - Шупилти. - Эмморис. - Эмпуса (Эмпуза). - Эрциния. - Эхидна (Ехидна). - Эх-ушка. - Якул. - Ял. - Яшмовый заяц. - Яюй.

Редактируется

Теги: животные, рыбы, птицы, чудесные животные, чудесные рыбы, чудесные птицы